Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

roller blind /'rəʊləblaind/  

  • Danh từ
    cái mành mành (có thể cuộn lên cuộn xuống ở cửa sổ)