Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  [bọc] trứng cá (cách viết khác hard roe)
  sẹ (tinh dịch cá đực, cách viết khác soft roe)
  Danh từ
  (số nhiều roe, roes) (động vật)
  con hoẵng (cách viết khác roe deer)

  * Các từ tương tự:
  roe deer, roe-corn, roe-stone, roebuck, roentgen, roentgen rays, roentgen-equivalent, roentgenization, roentgenogram