Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thông tục) người la hét
    người bị bệnh thở khò khè