Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  [con] sông, dòng sông
  the River Thames
  sông Thames
  the Mississipi River
  sông Mississipi
  sail up the river
  đi thuyền buồm ngược dòng sông
  dòng chảy lai láng
  dòng máu lai láng
  sell somebody down the river
  xem sell

  * Các từ tương tự:
  river basin, river-bed, river-bottom, river-crab, river-crocodile, river-driver, river-hog, river-horse, river-otter