Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

risible /'rizəbl/  

  • Tính từ
    (thường đùa)
    buồn cười
    toàn bộ đề nghị thật buồn cười, chẳng bao giờ được chấp nhận đâu