Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người [hay] dậy (vào một giờ nào đó buổi sáng)
  an early riser
  người hay dậy sớm
  a late riser
  người hay dậy muộn
  ván đứng (giữa hai bậc cầu thang)