Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-pp-)
  xé toạc ra; bóc ra; rách thủng
  rip a piece of cloth in two
  xé tấm vải làm đôi
  hãy cẩn thận với chiếc áo này, nó dễ rách lắm đấy
  rip open a letter
  bóc toạc lá thư ra
  let rip about (against, at)
  nói mạnh mẽ và sôi nổi về (chống lại ai, cái gì)
  phản đối mạnh mẽ chính phủ
  let something rip
  (khẩu ngữ)
  cho (xe, máy…) chạy hết tốc độ
  để (sự vật) phát triển tự nhiên, không tìm cách kiểm soát đến
  họ hoàn toàn bỏ mặc cho lạm phát phát triển
  rip somebody off
  (tiếng lóng)
  lừa, chém (tiền)
  ở khách sạn ấy họ chém chúng tôi thực sự
  rip something off
  giật mạnh mà bỏ đi
  rip the cover off a book
  giật mạnh mà bỏ bìa sách đi
  đánh cắp, xoáy
  ai đó đã xoáy mất cái túi dết của tôi rồi
  Danh từ
  vết xé dài, vết toạc dài
  there's a big rip in my sleeve
  ở tay áo tôi có một vết toạc to
  dải nước chảy mạnh (trên dòng sông, trên biển)

  * Các từ tương tự:
  RIP, rip-cord, rip-current, rip-off, rip-roaring, rip-tide, riparian, ripe, ripe-off