Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người kéo chuông
  (Mỹ) người kéo chuông
  (Mỹ) người tham gia một cuộc đua dưới một tên giả
  be a dead ringer for somebody
  xem dead