Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ring ouzel /'riɳ'u:zl/  

  • Danh từ
    (động vật học) chim hét khoang cổ