Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

right-about /'raitəbaut/  

 • Tính từ
  (quân sự) quay nửa vòng bên phải
  a right-about turn
  động tác quay nửa vòng bên phải
  a right-about face
  sự quay nửa vòng bên phải; (nghĩa bóng) sự thay đổi ý kiến đột ngột, sự trở mặt
  Danh từ
  (quân sự) động tác quay nửa vòng bên phải
  to send someone to the right-about
  đuổi ai đi