Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (hàng hải) người sắm sửa thiết bị cho tàu thuyền; người dựng cột buồm
  người lắp ráp máy bay
  (kỹ thuật) bánh xe chạy bằng curoa (nối với một bánh khác)
  người lừa đảo; người gian lận
  người mua vét hàng hoá để đầu cơ
  người đầu cơ làm biến động thị trường chứng khoán