Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-gg-)
  trang bị buồm chão (cho tàu thuyền)
  chiếc tàu được trang bị đầy đủ những thứ cần thiết
  rig out
  cấp quần áo; cấp trang bị
  viên đội sẽ cấp cho anh mọi trang bị mà anh cần
  (khẩu ngữ) mặc, diện
  diện quần áo đẹp nhất
  rig up
  dựng lên một cách vội vàng chắp vá
  rig up a shelter for the night
  dựng lên vội vàng một chỗ trú qua đêm
  Danh từ
  cách buồm chão được bố trí (trên tàu thuyền)
  (chủ yếu trong từ ghép) thiết bị, trang bị (dùng vào mục đích riêng)
  a test rig
  thiết bị thử nghiệm (xe, đồ đạc…)
  (khẩu ngữ) cách ăn mặc
  in working rig
  mặc quần áo làm việc
  Động từ
  (-gg-)
  điều hành một cách gian lận
  ông ta kêu là kết quả bầu cử đã bị gian lận
  rig the market
  tạo ra một sự tăng giá hoặc hạ giá giả tạo để trục lợi

  * Các từ tương tự:
  rig-out, rigescent, rigger, rigging, righlet, right, right angled, right bank, Right Honourable