Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hài hước một cách tục tĩu thiếu lễ độ
  a ribald laughter
  tiếng cười hài hước tục tĩu

  * Các từ tương tự:
  ribaldry