Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hủy; thu hồi
  revoke orders
  hủy lệnh
  bằng lái xe của anh ta bị thu hồi sau vụ đâm xe
  không ra con bài cùng hoa (tuy trên tay có con bài đó)