Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đảo ngược
  a dramatic reversal of her earlier decision
  một sự đảo ngược đầy kịch tính của quyết định mới đây của cô ta
  role reversal; reversal of roles
  sự đảo ngược vai trò của vợ chồng trong gia đình (vợ thì đi làm, chồng lo việc nội trợ)
  sự thất bại; vận rủi
  cuối cùng họ đã thành công mặc dầu đã bị một số thất bại