Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  rút lại (ý kiến, lời nói)
  the accused refused to retract [his statement]
  bị cáo không chịu rút lại lời khai của nó
  retract a promise
  rút lại lời hứa
  rụt vào, co lên
  a cat can retract its claws
  mèo có thể rụt móng vào
  bộ bánh hạ cánh ở máy bay hạng nhẹ không phải lúc nào cũng co lên cả

  * Các từ tương tự:
  retractable, retractation, retractile, retractility, retraction, retractor