Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  trả đũa; trả miếng; trả thù
  retaliate against someone
  trả thù ai
  quân đội bắt đầu trả đũa lại dân chúng
  nếu ai đó lăng nhục bạn, đừng trả đũa lại vì nó chỉ làm tình hình xấu thêm
  những người biểu tình ném đá vào cảnh sát và cảnh sát đã trã đũa bằng việc bắn pháo sáng vào đám đông