Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resurrection pie /rezə'rekʃnpai/  

  • Danh từ
    trường, (từ lóng) bánh nướng làm bằng nhân thịt thừa