Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

restlessness /'restlisnis/  

  • Danh từ
    sự không nghỉ
    sự luôn luôn động đậy, sự hiếu động
    sự không ngủ được, sự thao thức; sự bồn chồn, sự áy náy