Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (+ with)
  đầy, đầy căng ra (thường nói về thức ăn)
  he feels replete at the end of the meal
  sau bữa ăn nó cảm thấy đầy căng bụng ra
  a book replete with diagrams
  cuốn sách đầy đủ biểu đồ
  [có] đầy đủ
  ngôi nhà đầy đủ mọi tiện nghi hiện đại