Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ăn năn, hối hận
  to repent of one's sins
  ăn năn về tội lỗi của mình
  tôi hối hận đã hào phóng đến thế với tên vô lại ấy
  marry in haste, repent at leisure
  xem marry

  * Các từ tương tự:
  repentance, repentant