Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

renouncer /ri'naunsə/  

  • Danh từ
    (pháp lý) người từ b