Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recreant /'rekriənt/  

 • Danh từ
  (cũ)
  người nhát gan
  người bội bạc; người phản bội
  Tính từ
  (thường thngữ) (cũ)
  nhát gan
  bội bạc; phản bội