Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reclaimation /reklə'meiʃn/  

 • Danh từ
  sự cải tạo, sự giác ngộ
  (nông nghiệp) sự khai hoang; sự cải tạo, sự làm khô (bãi lầy)
  sự thuần hoá (thú rừng); sự khai hoá
  sự đòi lại
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự phản đối, sự khiếu nại