Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reassuring /ri:ə'∫ɔ:rinŋ/  /ri:ə'∫ʊərinŋ/

 • Tính từ
  làm yên lòng, làm yên tâm
  a reassuring word
  một lời làm yên lòng

  * Các từ tương tự:
  reassuringly