Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người Thổ nhĩ kỳ không theo đạo Ixlam