Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    yêu quái (để doạ trẻ con)