Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ravisher /'ræviʃə/  

  • Danh từ
    kẻ cướp giật, kẻ cưỡng đoạt
    kẻ hiếp dâm