Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ravening /'rævəniŋ/  

  • Tính từ
    (thngữ)
    đói bụng đi kiếm ăn (chó sói…)