Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rationalize /'ræ∫nəlaiz/  

 • Động từ
  hợp lý hóa
  rationalize production
  hợp lý hóa sản xuất
  biện minh
  chị ta biện minh cho quyết định bỏ đứa con của chị bằng cách nói rằng chị ta không có đủ khả năng nuôi nó