Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ratepayer /'reitpeiə[r]/  

  • Danh từ
    người nộp thuế nhà đất