Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rancidness /'rænsidnis/  

  • Danh từ
    sự ôi khét