Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rampancy /'ræmpənsi/  

  • Danh từ
    sự hung hăng, sự hùng hổ, sự quá khích; cơn giận điên lên
    sự lan tràn (tệ hại xã hội...)