Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rampageousness /ræm'peidʤəsnis/  

  • Danh từ
    sự nổi xung, sự giận điên lên; sự hung hăng, sự dữ tợn
    (thông tục) tính chất quá sặc sỡ (màu sắc)