Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    hung hăng, dữ dội, cuồng nộ
    (thgt) sặc sỡ (màu sắc)