Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thể dục thể thao) cuộc đua ô tô qua những đoạn đường bùn lầy, gồ ghề