Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

raison d'être /'reizʤ:n'deitr/  

  • Danh từ
    lý do tồn tại