Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  có mưa
  the rainy season
  mùa mưa
  save (keep) something for a rainy day
  dành dụm phòng khi túng thiếu