Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  sinh động; hấp dẫn
  bài tường thuật hấp dẫn về các cuộc phiêu lưu của anh ta
  a racy wine
  rượu có hương vị đặc biệt