Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

racetrack /'reistræk/  

  • Danh từ
    đường đua (xe)
    (Mỹ) như racecourse