Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lời nhận xét dí dỏm; lời châm biếm
  he ended his speech with a merry quip
  ông ta kết thúc bài nói bằng một lời vui đủa dí dỏm
  Động từ
  (-pp-)
  nói dí dỏm; nói châm biến
  chị ta châm biếm hỏi: "sáng nay ai ngủ quá giờ thế?"