Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quintessence /kwin'tesns/  

 • Danh từ
  (số ít)
  the quintessence of something
  tinh chất, tinh hoa
  her book captures the quintessence of Renaissance humanism
  cuốn sách của bà ta thâu tóm được tinh hoa cùa chủ nghĩa nhân văn thời Phục hưng
  ví dụ hoàn hảo, gương hoàn hảo
  he is the quintessence of tact and politeness
  anh ta là tấm gương lịch thiệp và lễ độ hoàn hảo