Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

querulousness /'kweruləsnis/  

  • Danh từ
    sự kêu ca; sự cáu kỉnh