Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

queerish /'kwiəriʃ/  

  • Tính từ
    hơi lạ lùng, hơi kỳ quặc
    hơi khó ở, hơi khó chịu
    (thông tục) yếu ớt, ốm yếu