Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quarter-final /,kwɔ:tə'fainl/  

  • Danh từ
    (thể dục,thể thao) trận tứ kết
    (số nhiều) vòng tứ kết