Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

qualmishness /'kwɔ:miʃnis/  

  • Danh từ
    sự buồn nôn, sự nôn nao
    sự lo ngại, sự e sợ
    sự băn khoăn dằn vật (trong lương tâm)