Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quaintness /'kweintnis/  

  • Danh từ
    vẻ cổ cổ là lạ