Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

puzzle-pated /'pʌzl,hedid/  

  • tính từ
    có tư tưởng lộn xộn, đầu óc lộn xộn, đầu óc rối rắm (người)