Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

puzzle-headed /'pʌzl,hedid/  

  • Tính từ
    có tư tưởng lộn xộn, đầu óc lộn xộn, đầu óc rối rắm (người)