Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

puppetoon /'pʌpitu:n/  

  • Danh từ
    phim búp bê